Oprava schodiska ulica Popradská

Investor

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov

Obdobie výstavby

Od roku 2018 do súčasnosti

Popis objektov

Oprava schodiska ulica Popradská

Technológia výstavby

  • odstránenie pôvodného schodiska
  • vybetónovanie, uloženie výstuže a vytvorenie debnenia schodiska
  • vytvorenie nového betónového schodiska
  • teréne úpravy