tlakove skusky

Realizujeme čistenie nádrží s následnou likvidáciou odpadov:

  • čistenie ČOV
  • čistenie odlučovačov ropných látok
  • čistenie lapačov pieskov
  • čistenie lapačov tukov
  • vývoz technologických vod
  • vývoz nebezpečných tekutých odpadov
  • vývoz žumpových vôd zo septikov