tlakove skusky

  • Prepravu tekutých odpadov a tekutých nebezpečných odpadov vykonávame špeciálnymi saco - kanalizačnými vozidlami s objemom nádrže od 10,5 m3.
  • Prepravu nebezpečných odpadov realizujeme vozidlami v ADR prevedení.