o spolocnosti2x

O spoločnosti

Naša spoločnosť sa zaoberá problematikou verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva. Poskytujeme komplexné služby v oblasti čistenia, monitorovania kanalizácií a výstavby a opráv kanalizačného a vodovodného potrubia. V prípade technickej poruchy alebo havárie na kanalizačnom, alebo vodovodnom systéme je našim zákazníkom k dispozícii aj 24 hodinová pohotovostná havarijná služba.

VIAC INFO

Služby

Našim zákazníkom poskytujeme špičkové služby. Kladieme dôraz na spokojnosť zákazníka a preto pri realizácie čistenia kanalizácií a monitorovaní vychádzame z potrieb a požiadaviek zákazníka. Veríme, že naše služby budú pre Vás – našich zákazníkom vždy synonymum kvality, profesionality a spokojnosti.

stavebna cinnost

Stavebná činnosť

  1. Výstavba, oprava a rekonštrukcie inžinierských sietí
  2. Asfaltérske práce
  3. Spevnené plochy
  4. Špeciálne práce - asfaltové zálievky
  5. Vodorovné a zvyslé dopravné značenie
  6. Zemné, výkopové a búracie práce