Oprava líniových vpusti na ul. Ku Kráľovej Hore

Investor

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov

Obdobie výstavby

Od roku 2018 do súčasnosti

Popis objektov

Opravy líniových vpusti na ul. Ku Kráľovej Hore

Technológia výstavby

  • odstránenie asfaltového krytu
  • vybúranie starého líniového vpustu
  • osadenie líniového vpustu, obetónovanie
  • nanášanie nového asfaltového krytu