Asfaltovanie parkoviska na ulici Tomášikova

Investor

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov

Obdobie výstavby

Od roku 2018 do súčasnosti

Popis objektov

Asfaltérske práce – veľkoplošné - Asfaltovanie parkoviska na ulici Tomášikova

Technológia výstavby

  • odstránenie asfaltového krytu
  • výšková úprava kanalizačných šácht (poklopov)
  • nanášanie nového asfaltového krytu