Prešov, Košická 18 - vodovodná prípojka a úprava rozvodov vody

Investor

PREŠOV REAL s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov

Obdobie výstavby

júl 2019 

Popis objektov

Prešov, Košická 18 - vodovodná prípojka a úprava rozvodov vody

Technológia výstavby

  • výkop jámy a osadenie vodomernej šachty
  • výkop ryhy a pokládka rúry HDPE RC D63 PN16
  • spätné zásypy rýh so zhutnením