Obchvatová komunikácia – IBV Rovinky, Stará Ľubovňa

Investor

COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice

Obdobie výstavby

september 2020 – október 2020

Popis objektov

SO 02 Verejný vodovod - rozšírenie siete
SO 06 Splašková kanalizácia - rozširenie siete

Technológia výstavby

  • výkop ryhy a pokládka rúry PVC DN 300 a 200 SN8
  • realizácia odbočiek k jednotlivým stavebným pozemkom
  • spätné zásypy rýh so zhutnením
  • výkop ryhy a pokládka rúry HDPE RC D90 PN10 a HDPE RC D32 PN10
  • spätné zásypy rýh so zhutnením
  • výkop a osadenie hydrantov