Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh

Investor

Združenie D1 Prešov

Obdobie výstavby

október 2018 – február 2021

Popis objektov

510-00 Diaľničná kanalizácia - stavebná časť
510-01 Diaľničná kanalizácia - technologická časť

Technológia výstavby

  • výkop ryhy a pokládka rúry PP PRAGMA DN 600, 500, 400, 300 a 200 SN10
  • realizácia odbočiek u uličným vpustiam za pomoci odbočkových kusov
  • nasunutie potrubia do oceľovej chráničky s klznými objímkami a tesniacimi manžetami
  • spätné zásypy rýh so zhutnením
  • výkop jám a osadenie odlučovačov ropných látok