Bytový dom, ul. Sabinovská, Prešov

Investor

KAMI PROFIT, s.r.o.

Obdobie výstavby

október 2020

Popis objektov

SO 09 Prekládka kanalizačného potrubia

Technológia výstavby

  • výkop ryhy a pokládka rúry PVC DN 400 SN8
  • spätné zásypy rýh so zhutnením