Bardejov - rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenka - ul. Mlynská

Investor

EUROVIA SK – Prešov

Obdobie výstavby

jún 2019 – júl 2019

Popis objektov

SO 510-00 Preložka vodovodu
SO 511-00 Ochrana vodovodu
SO 521-00 Ochrana horúcovodu

Technológia výstavby

  • výkop ryhy a pokládka rúry HDPE RC D400, D250 a D90 PN10
  • spätné zásypy rýh so zhutnením
  • osadenie cestným panelov pre ochranu horúcovodu