Naša spoločnosť ponúka realizáciu inžinierskych stavieb. V tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti, ktoré sú zárukou, že pri výkone týchto činnosti vám poskytneme kvalitné a profesionálne služby podľa vašich požiadaviek a za prijateľné ceny. Ponúkane ekologické stavby sa týkajú hlavne realizácie inžinierskych sieti.

Ponuka našich služieb zahŕňa:

  • vodovody, vodovodné siete
  • kanalizácie, kanalizačné siete
  • búracie práce
  • demolačné práce
  • rezanie asfaltu a betónu

minibagerPri výkone všetkých týchto činnosti používame najmodernejšiu techniku, vďaka ktorej je možné realizovať zemné a výkopové práce aj na ťažko prístupných miestach a to bez väčšieho narušenia terénu a stavieb.

Web dizajn: Marlow Design