Čistenie kanalizácie

Profesionálny tím MP KANAL service, s.r.o., vám ponúka najširšiu paletu služieb spojenú s údržbou a správou kanalizácie a odpadových potrubí.  Zabezpečujeme pre vás všetky činnosti pre bezporuchovú prevádzku kanalizácie. Z našej ponuky si môžete vybrať tieto služby:

 

Čistenie kanalizácií

cistenie-kanlizacie-2K základnej údržbe kanalizačných sietí patrí ich pravidelné (preventívne) čistenie, čím sa predchádza výskytu nežiaducich havarijných stavov na kanalizačnej sieti. Ponúkame vám profesionálne a kvalitné služby v oblasti  čistenia kanalizácie. Pre čistenie kanalizácií používame najmodernejšie vysokotlakové čistenie kanalizácie (čistenie tlakom vody), ktoré je najpoužívanejším spôsobom čistenia kanalizácie vo svete.

Na čistenie používame tieto zariadenia

 

Monitorovanie kanalizácie

monitorovanie-kanalizaciePri monitorovaní stavu kanalizácií a odpadových potrubí pre zistenie porúch používame moderné priemyselné kamery. Pomocou týchto kamier vykonáme revíziu kanalizačného systému, vyhodnotíme rozsah poruchy a navrhneme pre vás najvhodnejšie riešenie odstránenia zisteného poškodenia kanalizačného systému.

Na monitorovanie používame tieto zariadenia

Frézovanie kanalizácie

Pevné usadeniny, prerastené korene, prečnievajúce prípojky, alebo iné tuhé kaly môžu znižovať priepustnosť kanalizácií a vodovodných potrubí, prípadne zapríčiniť až ich úplne upchanie. Z tohto dôvodu môže byť zvýšená potreba čistenia týchto sietí. Najefektívnejším riešením je frézovanie kanalizácie pre zabezpečenie bezporuchového chodu odstránením týchto hrubých usadenín.

Pomocou špeciálnych fréz a trysiek vieme odstrániť nečistoty, ktoré nie je možné odstrániť pri bežnom čistení kanalizácie.

 

Oprava kanalizácie

Zabezpečujeme  komplexnú rekonštrukciu a opravy kanalizácie. V oblasti kanalizačných sietí máme dlhoročné skúsenosti, ktoré nám pomáhajú riešiť vzniknuté závady efektívne, rýchlo, kvalitne pre zabezpečenie spokojnosti našich zákazníkov. Opravy vykonávame po dôkladnom vyhodnotení stavu poruchy na kanalizačnom systéme. Na základe zistených skutočností navrhujeme zákazníkovi najoptimálnejšie riešenie opravy kanalizácie, ktoré bude zároveň pre neho aj finančne prijateľné.

 

Spravovanie kanalizačných sietí

Na základe správcovských zmlúv sme schopní prevádzkovať kanalizačné siete tak, aby sa vaša pozornosť mohla venovať iným činnostiam.

Web dizajn: Marlow Design