O nás

auto-thumb-2


Naša spoločnosť sa zaoberá problematikou verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva. Poskytujeme komplexné služby v oblasti čistenia, monitorovania kanalizácií a výstavby a opráv kanalizačného a vodovodného potrubia. Tím MP KANAL service, s.r.o. tvoria odborne vyškolení zamestnanci s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Na prvom mieste je pre nás spokojnosť zákazníka a preto kladieme dôraz na vysoko profesionálny prístup a kvalitu poskytovaných služieb. Všetky činnosti vykonávame tak, aby v plnej miere spĺňali požiadavky klienta.

web dizajn: Marlow Design